เว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIP e-learning
Department  of  Industrial  Promotion
ระบบฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ระบบฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลา สถานที่ ตามความต้องการ


 
 
เข้าสู่เว็บไซต์

 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-202-4514-20  โทรสาร : 02-202-4491    
อีเมล์ : elearning@dip.go.th   เว็บไซต์ 
http://elearning.dip.go.th
      แสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 800x600 พิกเซล,IE 5.0 หรือสูงกว่า
    จำเป็นต้องมีโปรแกรม Flash Player 6.0 Plug-ins.
จัดทำและสนับสนุนโดย iTraining Solution. 
บริษัทนิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด  และ  บริษัทเอ็นทีซอฟท์คอร์ปอเรชั่นจำกัด.  
โทร : 0-2231-6407-12    เว็บไซต์ : http://www.onlinetraining.in.th